Pārdošanas nosacījumi

Internetveikala RIEKER-SHOP.LV (turpmāk tekstā – „internetveikals”) īpašnieks ir SIA „NITTIS", atrašanās vieta: Noliktavu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu nov., Latvija.

Pirkšanas un pārdošanas līguma derīgums, informācija par precēm un cenām

  • Pārdošanas nosacījumi ir spēkā, iegādājoties preces internetveikalā.
  • Internetveikalā cenas ir norādītas pie pārdošanā esošajām precēm. Cenai tiek pieskaitīta maksa par preces piegādi.
  • Preces piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa parādās pasūtījuma noformēšanas brīdī.
  • Vajadzīgā informācija internetveikalā ir norādīta tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana

  • Mājas lapā visas cenas norādītas eiro (EUR) valūtā. Pircējs par preci var norēķināties šādos veidos: apmaksa caur internetbanku vai Visa/Mastercard interneta norēķiniem.
  • Lai pasūtītu preci, tā jāpievieno iepirkumu grozam. Lai noformētu pasūtījumu, jāievada nepieciešamie dati un jāizvēlas piemērotākais preces piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna parādīsies summa, ko var apmaksāt, atverot bankas saiti vai kādā citā veidā.
  • Līgums stājas spēkā no brīža, kad maksājamā summa ir iemaksāta internetveikala norēķinu kontā.
  • Ja pasūtīto preci nevar piegādāt, jo tās nav noliktavā vai radušies kādi citi iemesli, pircējam iespējami ātri tiek nosūtīts paziņojums par to, bet samaksātā nauda (tostarp arī izmaksas par preču piegādi) nekavējoties tiek atdota, bet tas notiek ne vēlāk par 30 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas.

Atlaižu kuponu kodi

  • Cenu iepirkumu grozā var samazināt, izmantojot atlaižu kodus. Atlaižu kodus reklāmas kampaņas laikā var iegūt mūsu fiziskajos veikalos vai sociālo mediju kanālos. Atlaižu kodiem var būt naudas vērtība, tie var pievienot papildu atlaidi vai atļaut bezmaksas piegādi.
  • Lai izmantotu atlaižu kuponu, klientam atlaižu koda laukā ir jāievada kupona kods. Ja kupona kods ir ievadīts pareizi, izmaiņas tiks parādītas pasūtījuma kopsavilkumā kā atsevišķa rinda.
  • Kupona kodus nevar kombinēt, klients var izmantot tikai vienu kuponu vienā pasūtījumā.

Piegāde

  • Preces tiek piegādātas šādās valstīs: Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva.
  • Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem preču piegādes veidiem:
   • Omniva pakomāts
   • Omniva kurjers
  • Izdevumus par preču piegādi sedz pircējs, atbilstīgā informācija par cenu ir norādīta pie piegādes veida.
  • Sūtījumus pircējs saņem 2–7 dienu laikā no pirkšanas un pārdošanas līguma spēkā stāšanās brīža.
  • Izņēmuma gadījumos internetveikalam ir tiesības piegādāt preci 45 kalendāra dienu laikā.

Atdošanas tiesības

  • Pēc preces piegādes pircējam ir tiesības lauzt ar internetveikalu noslēgto līgumu 30 dienu laikā (atkarībā no preces kategorijas pircējam var nebūt preces atdošanas tiesību, šādos gadījumos jāsastāda to preču un pakalpojumu uzskaitījums, kuriem arī ir jāatbilst „Saistību likuma” 4. rindkopas 53. punktam).
  • Lai 30 dienu laikā izmantotu preces atdošanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, kā tikai pārliecināties par tās komplektāciju, īpašībām un funkcionalitāti, tāpat kā ir atļauta preces testēšana parastā veikalā.
  • Ja prece tikusi izmantota citādi, nevis tikai pārliecinoties par tās komplektāciju, īpašībām un funkcionalitāti, vai uz tās ir redzamas ekspluatācijas vai nolietojuma pēdas, internetveikalam ir tiesības samazināt atdodamās naudas summas apmēru, jo preces cena ir samazinājusies.
  • Lai atdotu preci, jāuzrāda atteikšanās no preces un tā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi [email protected] ne vēlāk par 30 dienām no preces piegādes brīža.
  • Izdevumus par preces atdošanu sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad atdošanas iemesls ir priekšmeta neatbilstība pasūtījumam (piem., nepareiza prece vai prece ar defektu).
  • Pircējam jāatdod prece 30 dienu laikā pēc atteikuma uzrādīšanas vai jāiesniedz apliecinājums par preces nodošanu tās piegādātājam iepriekš minētajā laika posmā.
  • Saņemot atdoto preci, internetveikals nekavējoties atlīdzina visus pircējam saistībā ar līgumu radušos izdevumus, bet tas notiek ne vēlāk kā pēc 30 dienām.
  • Internetveikals var atteikties atdot samaksu, kamēr līgumā norādītā prece nav saņemta atpakaļ vai kamēr pircējs neuzrāda pierādījumus, ka lieta ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem rodas vispirms.
  • Ja pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā standarta piegādes veida, tad internetveikalam nav jāatmaksā patērētājam izdevumi, kas pārsniedz izdevumus par standarta piegādes veidu.
  • Internetveikalam ir tiesības anulēt pirkšanas un pārdošanas darījumu un pieprasīt pircējam atdot preci, ja internetveikalā kļūdas dēļ norādīta par tirgus cenu ievērojami mazāka cena.

Preces ar defektu

  • Saskaņā ar līguma noteikumiem internetveikals ir atbildīgs par pircējam pārdotās preces neatbilstību vai defektu, kas eksistējis jau preces nodošanas brīdī vai ticis konstatēts divu gadu laikā pēc preces nodošanas pircējam. Pirmo sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas pircējam tiek pieņemts, ka defekts bijis jau preces nodošanas brīdī. Šī pieņēmuma atspēkošana ir internetveikala pienākums.
  • Konstatējot preces defektu, pircējam ir tiesības vērsties internetveikalā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, nosūtot elektronisku vēstuli uz adresi [email protected]
  • Internetveikals nav atbildīgs par trūkumiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam.
  • Ja internetveikalā iegādātajai precei ir defekti, par kuriem ir atbildīgs internetveikals, tas labo defektu vai apmaina preci. Ja preci nevar salabot vai nomainīt, internetveikals sedz visus izdevumus, kas pircējam radušies saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu.
  • Internetveikalam jāatbild uz patērētāja iesniegto sūdzību rakstiskā vai elektroniskā formā 15 dienu laikā.

Tiešais pārdošanas apjoms un personas datu apstrāde

  • Internetveikals izmanto pircēja sniegtos personas datus (tostarp vārdu, tālruņa numuru, adresi, elektroniskā pasta adresi un bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preces nosūtīšanai pircējam. Internetveikals sniedz personas datus pārvadāšanas uzņēmumam, lai piegādātu preci.
  • Internetveikals uz pircēja elektronisko adresi nosūta jaunumu lapu vai reklāmas piedāvājumus tikai tad, ja pircējs ir izteicis šādu vēlēšanos, ierakstot savu elektroniski adresi mājaslapā, kā arī paziņojis par savu vēlmi saņemt tiešu pasta sūtījumu.
  • Pircējs jebkurā brīdī var atteikties no reklāmas piedāvājumu un jaunumu lapu saņemšanas, paziņojot mums par to ar elektronisku vēstuli vai izpildot norādījumus, kas atrodami elektroniskajā vēstulē ar reklāmas piedāvājumiem.

Strīdu izšķiršana

  • Ja pircējam ir pretenzijas pret internetveikalu, par tām jāziņo uz elektroniskā pasta adresi vai ar tālruņa zvanu.
  • Ja pircējs un internetveikals nevar atrisināt strīdu vienošanās ceļā, pircējs var vērsties patērētāju tiesību aizsardzības birojā. Iepazīties ar ražošanas nosacījumiem un iesniegt iesniegumu var šeit. Patērētāju tiesību aizsardzības biroja kompetencē ietilpst strīdu izšķiršana, kas radušies saistībā ar patērētāja un internetveikala noslēgto līgumu. Patērētāja sūdzības izskatīšana birojā notiek bez maksas.
  • Pircējs drīkst vērsties ES patērētāju tiesību platformā, lai atrisinātu strīdu.